PUBG MOBILE LITE 0.10.0

PUBG MOBILE LITE 0.10.0

Size : 248M Mb

Version: 0.10.0

Req: 5.0 and up

Latest update: 16.08.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.tencent.iglite.

Mô tả PUBG MOBILE LITE


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ PUBG MOBILE LITE is here! Built with Unreal Engine 4, this version of PUBG MOBILE is compatible with even... xem thêm
PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE PUBG MOBILE LITE

Phiên bản PUBG MOBILE LITE khác