Pirate Mysteries 1.10

Pirate Mysteries 1.10

Size : 35M Mb

Version: 1.10

Req: 2.0.1 and up

Latest update: 01.04.2020

- Added support for more aspect ratios and screen sizes.

- Fixed savegame crash for some users, where Continuing a game would sometimes not work. Please email us if you are still having problems, thanks!

Mô tả Pirate Mysteries


Hãy khám phá những vùng đất lạ, và giải cứu cha mình khỏi con quỷ đang chiếm hữu cơ thể ông. Trò chơi này rất vui nhộn và hài hước, bạn sẽ được gặp những nhân vật rất độc đáo và giải những câu đ... xem thêm
Pirate Mysteries Pirate Mysteries Pirate Mysteries Pirate Mysteries Pirate Mysteries

Phiên bản Pirate Mysteries khác