Pathfinder Duels 1.0.0

Pathfinder Duels 1.0.0

Size : 295M Mb

Version: 1.0.0

Req: 3.0 and up

Latest update: 14.03.2018


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.games37.pfd.

Mô tả Pathfinder Duels


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/Brief Info:INSTANT SHOWDOWN, INFINITE FUNUnsheath your cards and ready your spells! In Pathfinder Duels, you mus... xem thêm
Pathfinder Duels Pathfinder Duels Pathfinder Duels Pathfinder Duels Pathfinder Duels Pathfinder Duels Pathfinder Duels Pathfinder Duels Pathfinder Duels Pathfinder Duels Pathfinder Duels Pathfinder Duels Pathfinder Duels Pathfinder Duels Pathfinder Duels