Onmyoji Arena 3.32.0

Onmyoji Arena 3.32.0

by

Size : 2464M Mb

Version: 3.32.0

Req:

Latest update: 30.04.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.netease.g78na.gb.
Thay mới nói hệ thống Tiếng Anh! Hệ thống thông báo Tiếng Anh hoàn toàn mới, giúp trải nghiệm chiến đấu tốt hơn đồng thời ưu hóa quy tắc thông báo của tất cả ngôn ngữ nói hệ thống. Giúp cho tất cả Onmyouji có được hiệu quả thông báo phong phú tốt hơn trong chiến trường

Mô tả Onmyoji Arena


【Game Introduction】 Onmyoji Arena is part the hit Onmyoji series from NetEase. It builds on the rich character base from the original work to create a new MOBA experience. The game retains the elegant Japanese aesthetics and original voice talents to faithfully recreate Kyoto in the Heian era. Wit... xem thêm
Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena Onmyoji Arena

Phiên bản Onmyoji Arena khác