Nova Empire 1.6.3

Nova Empire 1.6.3

Size : 198M Mb

Version: 1.6.3

Req: 4.0.3 and up

Latest update: 10.01.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.gamebeartech.nova.
1. Các sự kiện mới được mở trong các tuần tiếp theo! Hãy tìm hiểu thêm tin tức trong trò chơi và trên phương tiện truyền thông xã hội sớm! 2. Avatars được thêm vào. Thay đổi giao diện của người chỉ huy của bạn với nhiều hình đại diện khác sẽ sớm được phát hành. 3. Kênh trò chuyện Galaxy War đã được thêm vào. Trò chuyện chiến lược riêng tư với thiên hà của bạn. 4. Sửa lỗi và cải tiến khác.

Mô tả Nova Empire


*****2018 Globally Featured by Google Play*****Enter an epic battle for conquest of the galaxy with players around the world! An action-packed, next generation online space strategy experience!FEATURES✔BATTLE: Wage war with players worldwide for domination of the galaxy on an epic scale!&#x27... xem thêm
Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire Nova Empire

Phiên bản Nova Empire khác