Moto X Mayhem 1.8.4

Moto X Mayhem 1.8.4

Loading...

Size : 25M Mb

Version: 1.8.4

Req: 1.6 and up

Latest update: 30.11.-0001

v1.8.4: Fixed bug preventing users from downloading purchased island packs.

v1.8.2: Ads are removed from gameplay!

Minor bug fixes.

v1.8.1: Fixed audio issue that was preventing users running Eclair (2.1) and earlier versions, from starting the game.

v1.8.0: Added support for menu navigation via hardware back button.

Stop music/audio during application pause or while under lock screen.

Loads of smaller fixes.

Mô tả Moto X Mayhem


Moto X Mayhem là game đua mô tô địa hình cực hay trên thiết bị di động cầm tay. Trong game bạn phải lái xe mô tô băng qua đường đua đồi núi gập ghềnh và nguy hiểm, tất cả những gì bạn cần làm là lái x... xem thêm
Moto X Mayhem Moto X Mayhem Moto X Mayhem Moto X Mayhem Moto X Mayhem Moto X Mayhem Moto X Mayhem

Phiên bản Moto X Mayhem khác