Mini World: Block Art 0.28.3

Mini World: Block Art 0.28.3

Size : 294M Mb

Version: 0.28.3

Req: 4.4 and up

Latest update: 20.01.2021


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.playmini.miniworld.
[ Cập nhật mới về Mặt trăng 2 ] : 1. Thực vật mới 2. Công nghệ mới : Thu nhỏ lại, Dãy, Đột biến và Phát huỳnh quang 3. Tính năng phụ ma mới : Trèo tường và Rơi nhanh 4. Thương nhân trên mặt trăng Horas 5. Khả năng mới : Nhìn trong đêm và Phát huỳnh quang 6. Khối vuông mới : Khối phân tích 7. Sinh vật mới [ Cập nhật mới về sinh vật ] : 1. Trí tuệ nhân tạo 2. Tên và mô tả có thể được đặt vào trên đỉnh đầu của một sinh vật 3. Ba lô không gian 4. Mức độ đói và thức ăn

Mô tả Mini World: Block Art


Mini World is a 3D free-to-play sandbox game about adventure, exploration, and creating your dream worlds. There is no grinding or leveling up. No IAP gate that locks features from free to play players. Everyone can enjoy the game’s full features with great freedom Survival Mode Collect resou... xem thêm
Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art Mini World: Block Art

Phiên bản Mini World: Block Art khác