Mini Army 1.7.0

Mini Army 1.7.0

Size : 11M Mb

Version: 1.7.0

Req: 1.6 and up

Latest update: 30.11.-0001

- small visual fixes

- fixed Android 4.x crashes

- minor code tweaks and fixes

(not suitable for tablets yet!)

Mô tả Mini Army


Mini Army là game bạn sẽ phải kiểm soát đơn vị của bạn như làm một rắn săn mồi không dễ dàng một chút nào, bạn phải cố gắng sống sót trong nhiệm vụ khác nhau ,có một số nhiệm vụ rất khó cho ngay cả những chỉ huy dày d... xem thêm
Mini Army Mini Army Mini Army Mini Army Mini Army

Phiên bản Mini Army khác