Microsoft Excel 16.0.10228.20049

Microsoft Excel 16.0.10228.20049

Size : 64M Mb

Version: 16.0.10228.20049

Req: 4.4 and up

Latest update: 10.03.2018

Cảm ơn bạn đã sử dụng Excel. Chúng tôi thường xuyên phát hành các bản cập nhật cho ứng dụng, bao gồm các tính năng mới tuyệt vời, cũng như tốc độ cải tiến và độ tin cậy cao hơn. Bạn có biết rằng với một đăng ký Office 365, bạn có thể mở khóa mọi tính năng của Office trên tất cả các thiết bị? Tìm ưu đãi đặc biệt trong các ứng dụng.

Mô tả Microsoft Excel


The familiar Excel spreadsheet app lets you create, view, edit and share your files with others quickly and easily. It also lets you view and edit workbooks attached to email messages. Work in accounting, auditing, finance or any other field, with anyone, anywhere with confidence. With Excel, your O... xem thêm
Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Excel

Phiên bản Microsoft Excel khác