Microsoft Authenticator 6.2.12

Microsoft Authenticator 6.2.12

Size : 8M Mb

Version: 6.2.12

Req: 4.0 and up

Latest update: 11.03.2019

Chúng tôi luôn nỗ lực tìm các tính năng mới, bản sửa lỗi và cải thiện hiệu suất. Đảm bảo bạn luôn cập nhật phiên bản mới nhất để có trải nghiệm xác thực tốt nhất.

Mô tả Microsoft Authenticator


Sign in is easy, convenient, and secure when you use Microsoft Authenticator. Use your phone, not your password, to log into your Microsoft account. You simply have to enter your username, then approve the notification sent to your phone. Your fingerprint, face ID, or PIN will provide a second layer... xem thêm
Microsoft Authenticator Microsoft Authenticator Microsoft Authenticator

Phiên bản Microsoft Authenticator khác