Learn Languages with Memrise - Spanish, French 2.7_3806_memrise

Learn Languages with Memrise - Spanish, French 2.7_3806_memrise

Size : 20M Mb

Version: 2.7_3806_memrise

Req: 5.0 and up

Latest update: 04.05.2021

Với lần cập nhật này chúng ta chào đón biểu tượng My Difficult Words mới – chào mừng tiếng sấm, vẫy tay tạm biệt ngôi sao! Còn có tùy chọn tối ưu hóa và sửa lỗi luôn cải thiện. Chúng tôi muốn nghe phản hồi của bạn về ứng dụng – hãy kèm thêm đề nghị, những gì bạn thích nhất, cái nào bạn thấy đặc biệt hữu ích, v.v. Và nếu bạn đang gặp bất cứ vấn đề gì, hãy email [email protected] và một người trong chúng tôi sẽ giải quyết nó ngay cho bạn.

Mô tả Learn Languages with Memrise - Spanish, French


If you're living abroad and looking to learn the language as it's spoken by the locals, download Memrise - the only app built by experts to help you master the 3 key skills of language learning. Learn Spanish (European and Mexican), French, German, Japanese (Kanji), Italian, Korean, Chinese... xem thêm
Learn Languages with Memrise - Spanish, French Learn Languages with Memrise - Spanish, French Learn Languages with Memrise - Spanish, French Learn Languages with Memrise - Spanish, French Learn Languages with Memrise - Spanish, French Learn Languages with Memrise - Spanish, French Learn Languages with Memrise - Spanish, French Learn Languages with Memrise - Spanish, French Learn Languages with Memrise - Spanish, French Learn Languages with Memrise - Spanish, French Learn Languages with Memrise - Spanish, French

Phiên bản Learn Languages with Memrise - Spanish, French khác