Legacy Quest 0.7.52

Legacy Quest 0.7.52

Size : 304M Mb

Version: 0.7.52

Req: 4.0.3 and up

Latest update: 30.11.-0001


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.nexon.lq.

Mô tả Legacy Quest


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/Beautiful 3D Retro Pixel Action Role Playing Game!Be prepared to experience a heroic journey unfold before your... xem thêm
Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest Legacy Quest