Last Battleground: Survival 3.3.0

Last Battleground: Survival 3.3.0

by Elex

Size : 80M Mb

Version: 3.3.0

Req: 4.0.3 and up

Latest update: 20.04.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.elex.lastbattlegroundsurvival.
1. Thêm vũ khí cho Cơ giáp trong chế độ Cơ giáp. 2. Thêm bom flash, bom khói trong chế độ Đào tẩu. 3. Cải thiện thao tác ném lựu đạn. 4. Cải thiện hiệu suất chiến trường. 5. Thêm điểm nhìn cơ giáp người đầu tiên trong chế độ Cơ giáp. 6. Thêm bản đồ mới trong chế độ Cơ giáp. 7. Sát thương của lựu đạn lên cơ giáp trong chế độ đào tẩu tăng lên đáng kể.

Mô tả Last Battleground: Survival


Last Battleground: Survival is a survival shooter game. Each match takes 40 players and puts them on a deserted island. At the start of the game, all players parachute onto the island completely empty-handed.The way the game unfolds is: players are spread around the island unarmed and must find and... xem thêm
Last Battleground: Survival Last Battleground: Survival Last Battleground: Survival Last Battleground: Survival Last Battleground: Survival Last Battleground: Survival Last Battleground: Survival Last Battleground: Survival Last Battleground: Survival Last Battleground: Survival Last Battleground: Survival Last Battleground: Survival Last Battleground: Survival Last Battleground: Survival Last Battleground: Survival

Phiên bản Last Battleground: Survival khác