Knighthood 1.0.30

Knighthood 1.0.30

by King

Size : 484M Mb

Version: 1.0.30

Req: 5.0 and up

Latest update: 24.11.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.king.knightsrage.

Mô tả Knighthood


Trong trò chơi nhập vai mới này, bạn là một Hiệp Sĩ Thịnh Nộ, sinh ra để chiến đấu và chinh phục. Chiến đấu với bạn bè và kẻ thù trong thế giới kỳ ảo, sống động, đầy rẫy quái vật và kẻ địch mạnh khi bạn nỗ lực trở thành Hiệp sĩ đ&... xem thêm
Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood Knighthood

Phiên bản Knighthood khác