Kingmaker: Rise to the Throne 2.2

Kingmaker: Rise to the Throne 2.2

Size : 603M Mb

Version: 2.2

Req: 4.0 and up

Latest update: 06.06.2018


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.artifexmundi.kingmaker1.gp.free.

Mô tả Kingmaker: Rise to the Throne


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/Two royal knights, Edmund and Randall Ulmer, are tricked into a conspiracy against the crown. Pursued by the roy... xem thêm
Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne Kingmaker: Rise to the Throne

Phiên bản Kingmaker: Rise to the Throne khác