Jane's Hotel 1.3.0

Jane's Hotel 1.3.0

Size : 16M Mb

Version: 1.3.0

Req: 2.1 and up

Latest update: 30.11.-0001

New languages (French, Italian, German, Spanish, Russian) have been added.

Mô tả Jane's Hotel


Bạn thích làm một ông chủ toàn quyền điều hành khách sạn của mình chứ? Công việc của bạn trong game là sẽ trợ giúp cháu gái của Jane là Jenny trở thành một quản lý khách sạn giỏi. Ngo&ag... xem thêm
Jane's Hotel Jane's Hotel Jane's Hotel Jane's Hotel Jane's Hotel Jane's Hotel