iTap mobile RDP remote client 1.3.0.17626

iTap mobile RDP remote client 1.3.0.17626

Size : 4.6M Mb

Version: 1.3.0.17626

Req: 2.1 and up

Latest update: 30.11.-0001

Mô tả iTap mobile RDP remote client


Quản lý máy tính để bàn Windows của bạn từ thiết bị Android của bạn thông qua giao thức Microsoft RDP với iTap mobile RDP! Các hệ điều hành được hỗ trợ: + Windows 8 Pro and Enterprise, + Windows 7 Professional, Enterprise and Ultimate, + Wind... xem thêm
iTap mobile RDP remote client iTap mobile RDP remote client iTap mobile RDP remote client iTap mobile RDP remote client iTap mobile RDP remote client