Hello Neighbor 1.0

Hello Neighbor 1.0

Size : 928 Mb

Version: 1.0

Req: 6.0 and up

Latest update: 05.06.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.tinybuildgames.helloneighbor.

Mô tả Hello Neighbor


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Hello Neighbor is a stealth horror game about sneaking into your neighbor's house to figure out what horr... xem thêm
Hello Neighbor Hello Neighbor Hello Neighbor Hello Neighbor Hello Neighbor Hello Neighbor Hello Neighbor Hello Neighbor Hello Neighbor Hello Neighbor Hello Neighbor Hello Neighbor Hello Neighbor Hello Neighbor Hello Neighbor Hello Neighbor