Hell Zombie (Unlimited Coins & Gems)  1.07Mod

Hell Zombie (Unlimited Coins & Gems) 1.07Mod

Size : 33M Mb

Version: 1.07Mod

Req: 2.3 and up

Latest update: 21.03.2020

bug fix

Mô tả Hell Zombie (Unlimited Coins & Gems)


Tiếp tục với chủ đề Zombie quen thuộc, Hell Zombie được xây dựng trong bối cảnh cánh cổng địa ngục được mở ra và những lâu đài lộng lẫy nguy nga của con người đã bị các cuộc chiến ác liệt biến thành một đống đổ nát hoang tàn.... xem thêm
Hell Zombie (Unlimited Coins & Gems) Hell Zombie (Unlimited Coins & Gems) Hell Zombie (Unlimited Coins & Gems) Hell Zombie (Unlimited Coins & Gems) Hell Zombie (Unlimited Coins & Gems) Hell Zombie (Unlimited Coins & Gems) Hell Zombie (Unlimited Coins & Gems) Hell Zombie (Unlimited Coins & Gems)