HEAVY GUNNER 3D (free shopping) 1.23 (free shopping)

HEAVY GUNNER 3D (free shopping) 1.23 (free shopping)

Size : 17M Mb

Version: 1.23 (free shopping)

Req: 2.0 and up

Latest update: 02.01.2021

The 3D shooting game you've been looking for!

We've fixed up some minor bugs!

Have feedback? Leave a review or drop us a line at [email protected]

Mô tả HEAVY GUNNER 3D (free shopping)


HEAVY GUNNER 3D là  trò chơi bắn súng cho Android trong không gian 3D, kiểm soát thanh hai, bạn có thể vụ nổ kẻ thù của bạn từ mỗi bên và kiểm soát mục tiêu của vũ khí của bạn một cách độc lập. ★ C&aacut... xem thêm
HEAVY GUNNER 3D (free shopping) HEAVY GUNNER 3D (free shopping) HEAVY GUNNER 3D (free shopping) HEAVY GUNNER 3D (free shopping) HEAVY GUNNER 3D (free shopping)

Phiên bản HEAVY GUNNER 3D (free shopping) khác