Google Support Services 1.18.0

Google Support Services 1.18.0

Size : 5M Mb

Version: 1.18.0

Req: 4.0 and up

Latest update: 15.04.2018

- Chia sẻ màn hình của bạn với nhân viên hỗ trợ khách hàng của Google trên hầu hết các thiết bị chạy phiên bản Android 5.0 trở lên. - Sửa một số lỗi.

Mô tả Google Support Services


The Google Support Services (GSS) app allows you to share your Android device screen with a Google customer support agent for a personalized support experience. With GSS on your device, the agent can invite you to share your screen, and guide you with on-screen annotations making it faster and easie... xem thêm
Google Support Services Google Support Services Google Support Services Google Support Services Google Support Services Google Support Services

Phiên bản Google Support Services khác