Loading...
Google Camera 4.4.012.156195200

Google Camera 4.4.012.156195200

Loading...

Size : 37M Mb

Version: 4.4.012.156195200

Req: 4.4 and up

Latest update: 16.03.2018

Mô tả Google Camera


Chú ý: Bản mới nhất dùng cho Android 6.0, các máy Android thấp hơn cài bản ver cũ hơn. Google Camera chụp ảnh và quay video nhanh chóng và dễ dàng đồng thời khai thác tối đa khả năng tính toán của thiết bị Android với cá... xem thêm
Google Camera Google Camera Google Camera Google Camera Google Camera Google Camera

Phiên bản Google Camera khác