Google AdSense 3.3

Google AdSense 3.3

Size : 3M Mb

Version: 3.3

Req: 4.0 and up

Latest update: 30.11.-0001

• Biểu trưng mới và giao diện mới với thiết kế material design của Google • Phạm vi ngày tùy chỉnh • Báo cáo mới: kích thước quảng cáo, loại và mạng, nhắm mục tiêu và loại giá thầu • Chỉ số mới: số lần hiển thị, RPM hiển thị và CTR • Bản dịch tiếng Hindi và Mã Lai • Các bản sửa lỗi

Mô tả Google AdSense


The Google AdSense app provides an easy way to view key data from your AdSense and AdMob accounts. It allows you to access reporting features anywhere, directly from your mobile device. The app provides you with an account overview, as well as access to detailed performance reports on all key metric... xem thêm
Google AdSense Google AdSense Google AdSense Google AdSense Google AdSense Google AdSense Google AdSense Google AdSense Google AdSense Google AdSense Google AdSense Google AdSense

Phiên bản Google AdSense khác