FRACTER 1.0.2

FRACTER 1.0.2

Size : 202M Mb

Version: 1.0.2

Req: 5.0 and up

Latest update: 13.07.2018


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.fourlgames.fracter.

Mô tả FRACTER


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/EMBARK ON A JOURNEY OF LIGHT AND REFLECTION. Join a veiled young hero exploring a world in shadows. Discover sec... xem thêm
FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER FRACTER

Phiên bản FRACTER khác