Farming Simulator 1.0.16

Farming Simulator 1.0.16

Size : 19M Mb

Version: 1.0.16

Req: 2.3.3 and up

Latest update: 16.11.2019

• Fixed crash on Android 5.0 • Fixed "green screen" issue on certain devices • Removed in-app purchase entitlements

Mô tả Farming Simulator


Farming Simulator được đánh giá là 1 trong những tựa game mô phỏng nông nghiệp xuất sắc nhất. Đến với Farming Simulator, bạn sẽ vào vai chủ 1 trang trại rộng lớn với nhiệm vụ phát triển nó trở nên trù phú và tươi tốt hơ... xem thêm
Farming Simulator Farming Simulator Farming Simulator

Phiên bản Farming Simulator khác