Facebook Photo Save 1.0.3

Facebook Photo Save 1.0.3

Size : 973k Mb

Version: 1.0.3

Req: 2.2 and up

Latest update: 30.11.-0001

Mô tả Facebook Photo Save


Facebook Photo Lưu là một trong những ứng dụng hữu ích nhất giúp người sử dụng lưu hình ảnh thú vị Facebook để thiết bị di động. Bạn có thể lưu hình để lưu trữ di động hoặc lưu trữ thẻ SD. Ứng dụng rất đơn giản và kích thước rất nhỏ.... xem thêm
Facebook Photo Save Facebook Photo Save Facebook Photo Save