Facebook Local 13.0

Facebook Local 13.0

Size : 90M Mb

Version: 13.0

Req: 4.1 and up

Latest update: 30.11.-0001

- Trải nghiệm ưu tiên bản đồ: Mở ứng dụng trên tab trang chủ được thiết kế lại hiển thị các sự kiện và hoạt động diễn ra gần bạn - tất cả trên trải nghiệm bản đồ mới mang tính tương tác của chúng tôi. - Hướng dẫn: Tạo và quản lý hướng dẫn tùy chỉnh ngoài việc lướt xem các hướng dẫn được chọn lọc. - Địa điểm và sự kiện của bạn: Xem và quản lý tất cả địa điểm cũng như sự kiện của bạn ở một nơi.

Mô tả Facebook Local


Our new name is Facebook Local! We’ve updated our events app to help you discover places and things to do recommended by friends you know and trust. Keep up with what’s happening locally—wherever you are—whether you’re looking for something to do with friends this... xem thêm
Facebook Local Facebook Local Facebook Local Facebook Local Facebook Local

Phiên bản Facebook Local khác