eXtermination (Unlimited Money) 1.0.0 Mod (Unlimited Money)

eXtermination (Unlimited Money) 1.0.0 Mod (Unlimited Money)

Size : 15M Mb

Version: 1.0.0 Mod (Unlimited Money)

Req: 2.1 and up

Latest update: 30.11.-0001

Mô tả eXtermination (Unlimited Money)


Bạn đóng vai Derek Osmond, một Badass ở giữa của một cuộc xâm lược zombie. Công việc của bạn là tiêu diệt zombie và hướng dẫn Derek thông qua các cấp vào phòng an toàn. Có nhiều loại zombie khác nhau với khả năn... xem thêm
eXtermination (Unlimited Money) eXtermination (Unlimited Money) eXtermination (Unlimited Money) eXtermination (Unlimited Money)

Phiên bản eXtermination (Unlimited Money) khác