Evoland 2 1.0.4

Evoland 2 1.0.4

Size : 566M Mb

Version: 1.0.4

Req: 4.4 and up

Latest update: 20.06.2018


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.playdigious.evoland2.
Evoland 2 is finally available! Enjoy it!

Mô tả Evoland 2


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Onboard on an epic RPG adventure of more than 20 hours through video games history filled with a ton of f... xem thêm
Evoland 2 Evoland 2 Evoland 2 Evoland 2 Evoland 2 Evoland 2 Evoland 2 Evoland 2 Evoland 2 Evoland 2 Evoland 2 Evoland 2 Evoland 2 Evoland 2 Evoland 2

Phiên bản Evoland 2 khác