Loading...
Evertale 1.0.9

Evertale 1.0.9

Loading...

Size : 74M Mb

Version: 1.0.9

Req: 4.4 and up

Latest update: 12.04.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.zigzagame.evertale.

Mô tả Evertale


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/Catch and evolve monsters!Dive into a breathtaking fantasy world filled with mysterious monsters to capture, bat... xem thêm
Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale Evertale

Phiên bản Evertale khác