Drums HD 1.1

Drums HD 1.1

Size : 7.2M Mb

Version: 1.1

Req: 2.0 and up

Latest update: 30.11.-0001

Mô tả Drums HD


Drums! là ứng dụng âm nhạc cho phép bạn điều khiển một dàn trống như trong một ban nhạc vậy. Hãy thử nghiệm khả năng nghệ sĩ đánh trống của mình trong ứng dụng này. xem thêm
Drums HD Drums HD