Dragon Project 1.3.0

Dragon Project 1.3.0

Size : 54M Mb

Version: 1.3.0

Req: 4.1 and up

Latest update: 15.12.2018

Linton rất phấn khởi khi được chia sẻ với các bạn những cập nhật mới lần này - Một đợt Behemoths và Magi mới xuất hiện ở Heiland! Hãy sẵn sàng hỡi các Thợ Săn! - Các vũ khí cũ đã được nâng cấp - Cập nhật Ability Effect: Giảm tính sát thương hiện nay đã được giới hạn cao nhất 60% Sắp ra mắt: - Raid event hệ Ánh Sáng và Bóng Tối và "Chúa tể phá hoại" - Và còn nhiều hệ Magi cho bạn dùng để chiến đấu - Vũ khí mới đầy mới mẻ: Kích hệ Soul, Cung hệ Sould, Kiếm hệ Bust và Kiếm Khiên hệ Burst

Mô tả Dragon Project


Get Ready for the Holidays with Google Play’s Festive Updates❤️ Over 39,000 5-star reviews ❤️🙌 Featured on the Google Play Store in over 30 countries 🙌🏆 Previously ranked #1 in the Japan Play Store 🏆Hunter, welcome to Heiland! Dragon... xem thêm
Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project Dragon Project

Phiên bản Dragon Project khác