Clock 4.6.1 (3299599)

Clock 4.6.1 (3299599)

Size : 5M Mb

Version: 4.6.1 (3299599)

Req: 4.0 and up

Latest update: 12.01.2019

• Hỗ trợ dành cho Android N • Hỗ trợ nhiều cửa sổ • Hỗ trợ Direct Boot: giờ đây, báo thức có thể đổ chuông trước khi thiết bị được mở khóa • Cảnh báo khi báo thức được đặt ở chế độ im lặng theo cài đặt thiết bị

Mô tả Clock


Clock combines all of the functionality you need into one simple, beautiful package. • Set alarms, add timers, and run a stopwatch • Keep track of time around the world using the World Clock • Pair with Android Wear devices to bring your alarms and timers to your wrist xem thêm
Clock Clock Clock Clock Clock Clock Clock Clock Clock Clock Clock Clock

Phiên bản Clock khác