Chicken Revolution (Purchase Hack) 1.0.2 Mod

Chicken Revolution (Purchase Hack) 1.0.2 Mod

Size : 37M Mb

Version: 1.0.2 Mod

Req: 2.2 and up

Latest update: 23.05.2020

- Minor bugs fixed

- Full HD compatibility

Contact GAMEVIL Inc. @

Tips & Tricks: http://iphone.gamevil.com

Facebook: http://facebook.com/gamevil

Twitter: http://twitter.com/gamevil

YouTube: http://youtube.com/gamevil

Email: [email protected]

Mô tả Chicken Revolution (Purchase Hack)


Chicken Revolution là một tựa game phòng thủ, mô tả lại cuộc nổi dậy của toàn thể loài Gà để thực hiện ước mơ giành được tự do và giải cứu thị trấn.  Nguồn của của cuộc nổi dậy bắt đầu từ cái chết của GÀ ĐẦU ĐÀN VARA v&... xem thêm
Chicken Revolution (Purchase Hack) Chicken Revolution (Purchase Hack) Chicken Revolution (Purchase Hack) Chicken Revolution (Purchase Hack) Chicken Revolution (Purchase Hack)

Phiên bản Chicken Revolution (Purchase Hack) khác