CF Mobile 1.0.30.220

CF Mobile 1.0.30.220

Size : 750M Mb

Version: 1.0.30.220

Req: 4.0 and up

Latest update: 04.01.2021

Mô tả CF Mobile


Chú ý: Dòng máy Zenfone phải up lên Android 5.0 trở lên mới chơi được, 4.4 có thể sẽ bị lỗi đồ họa. CF Mobile tựa game giống đột kích trên máy PC nay đã có mặt trên Android Game Online CF Mobile sẽ đem lại cho bạn những... xem thêm
CF Mobile CF Mobile CF Mobile CF Mobile CF Mobile CF Mobile

Phiên bản CF Mobile khác