Carnivores: Dinosaur Hunter HD 1.7.5Mod

Carnivores: Dinosaur Hunter HD 1.7.5Mod

Size : 99M Mb

Version: 1.7.5Mod

Req: 2.1 and up

Latest update: 22.03.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.tatem.dinhunterhd.
Game: -Improve Bridge models on Ravaren`s Bridge -Add easter egg to Nibelungen Paradise (coordinates D7) -Add missing lake on Fort Ciskin minimap. Graphics: -Ship reskin -Nibelungen Paradise plants reskin System: -Ads bug fix Small bugs fix & improvement

Mô tả Carnivores: Dinosaur Hunter HD


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Loài khủng long tự hào với một số các AI tiên tiến nhất trên nền tảng, p... xem thêm
Carnivores: Dinosaur Hunter HD Carnivores: Dinosaur Hunter HD Carnivores: Dinosaur Hunter HD Carnivores: Dinosaur Hunter HD Carnivores: Dinosaur Hunter HD Carnivores: Dinosaur Hunter HD

Phiên bản Carnivores: Dinosaur Hunter HD khác