Cardboard 1.8

Cardboard 1.8

Size : 50M Mb

Version: 1.8

Req: 4.1 and up

Latest update: 30.11.-0001

Nếm thử hương vị của khả năng của TTA với bản trình diễn hoàn toàn mới Chuyến phiêu lưu tới Bắc Cực: bay cùng nhạn biển Bắc Cực, trồng cánh đồng hoa, thư giãn dưới bầu trời đầy sao và các nội dung khác.

Mô tả Cardboard


Cardboard puts virtual reality on your smartphone. The Cardboard app helps you launch your favorite VR experiences, discover new apps, and set up a viewer. Try out a set of included demos as well• Earth: Fly where your fancy takes you on Google Earth.• Tour Guide: Visit Versailles with... xem thêm
Cardboard Cardboard Cardboard Cardboard Cardboard Cardboard