Battleheart 2 1.1.2

Battleheart 2 1.1.2

Size : 215M Mb

Version: 1.1.2

Req: 4.3 and up

Latest update: 31.07.2018


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.mikamobile.battleheartreturns.

Mô tả Battleheart 2


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/Welcome back to the world of Battleheart!In this stunning sequel to 2011's hit mobile RPG, you'll take command o... xem thêm
Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2 Battleheart 2

Phiên bản Battleheart 2 khác