Afterpulse 1.8.0

Afterpulse 1.8.0

Size : 875M Mb

Version: 1.8.0

Req: 5.0 and up

Latest update: 15.03.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.gamevilusa.afterpulse.android.google.global.normal.
- Hệ thống ưa thích: lưu lại những vật phẩm yêu thích để dễ dàng tìm kiếm hơn - Giao diện hồi sinh sẽ cung cấp thông tin về kẻ địch - Nâng cấp hệ thống hồi sinh ở chế độ Thao Luyện - Sắp xếp lại giao diện cửa hàng theo ý kiến đóng góp từ cộng đồng - Phông nền giao diện sáng hơn

Mô tả Afterpulse


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Cơn Chấn Động đã thay đổi tất cả. Cán cân quyền lực bị lật đổ. Các nguyê... xem thêm
Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse Afterpulse

Phiên bản Afterpulse khác