Sonic CD™ (Unlocked)

Sonic CD™ (Unlocked)

Mô tả Sonic CD™ (Unlocked)


Data giải nén copy vào sdcard/android/obb/com.sega.soniccd Để chấm dứt chương trình bất chính của Tiến sĩ Eggman, Sonic phải sử dụng sức mạnh của Little Planet để đi xuyên thời gian, phá vỡ tổ chức của Tiến sĩ Eggman và trở về tương lại bằng các... xem thêm
Sonic CD™ (Unlocked) Sonic CD™ (Unlocked) Sonic CD™ (Unlocked) Sonic CD™ (Unlocked) Sonic CD™ (Unlocked)

Tất cả phiên bản Sonic CD™ (Unlocked)