Sonic CD™ (Unlocked) data (1.0.6)

Sonic CD™ (Unlocked) data (1.0.6)

Version: data (1.0.6)

Req: 2.1 and up

Latest update: 19.06.2022

Mô tả Sonic CD™ (Unlocked)


Data giải nén copy vào sdcard/android/obb/com.sega.soniccd Để chấm dứt chương trình bất chính của Tiến sĩ Eggman, Sonic phải sử dụng sức mạnh của Little Planet để đi xuyên thời gian, phá vỡ tổ chức của Tiến sĩ Eggman và trở về tương lại bằng các... xem thêm
Sonic CD™ (Unlocked) Sonic CD™ (Unlocked) Sonic CD™ (Unlocked) Sonic CD™ (Unlocked) Sonic CD™ (Unlocked)

Phiên bản Sonic CD™ (Unlocked) khác