NEED FOR SPEED™ Shift 1.0.78

NEED FOR SPEED™ Shift 1.0.78

Size : 98M Mb

Version: 1.0.78

Req: 2.0 and up

Latest update: 21.08.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.eamobile.nfsshift_na_wf.

Mô tả NEED FOR SPEED™ Shift


Data: Tải về giải nén ra copy vào bộ nhớ trong của máy theo đường dẫn Android/data/   Chú ý: Vào game yêu cầu tải thêm data bấm NO và chơi game bình thường (Đã giải nén data cho vào Android/data)   Dri... xem thêm
NEED FOR SPEED™ Shift NEED FOR SPEED™ Shift NEED FOR SPEED™ Shift NEED FOR SPEED™ Shift

Phiên bản NEED FOR SPEED™ Shift khác