Xperia™ Motion Snap 1.1.0

Xperia™ Motion Snap 1.1.0

Size : 2.9M Mb

Version: 1.1.0

Req: 2.3.3 and up

Latest update: 26.03.2020

Mô tả Xperia™ Motion Snap


Xperia Motion Snap là một ứng dụng tạo ảnh nền động Live Wallpaper từ chính những đoạn vidoe mà bạn quay lại, cực kỳ thú vị phải không nào. xem thêm
Xperia™ Motion Snap Xperia™ Motion Snap Xperia™ Motion Snap Xperia™ Motion Snap Xperia™ Motion Snap Xperia™ Motion Snap

Phiên bản Xperia™ Motion Snap khác