WhatsApp Messenger 2.20.121

WhatsApp Messenger 2.20.121

Size : 35M Mb

Version: 2.20.121

Req: 2.1 and up

Latest update: 29.05.2020

Mô tả WhatsApp Messenger


WhatsApp Messenger là một ứng dụng nhắn tin cho Android và nhiều dòng điện thoại thông minh khác. WhatsApp sử dụng kết nối Internet (4G/3G/2G/EDGE hoặc Wi-Fi nếu có) để gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi tới bạn bè và gia đình của bạn. Hãy chuyển từ SMS sang WhatsApp để gửi và nhận thật nhiều tin nh... xem thêm
WhatsApp Messenger

Phiên bản WhatsApp Messenger khác