WhatsApp Messenger 2.19.285

WhatsApp Messenger 2.19.285

Loading...

Size : 35M Mb

Version: 2.19.285

Req: 2.1 and up

Latest update: 18.10.2019

Mô tả WhatsApp Messenger


WhatsApp Messenger là một ứng dụng nhắn tin cho Android và nhiều dòng điện thoại thông minh khác. WhatsApp sử dụng kết nối Internet (4G/3G/2G/EDGE hoặc Wi-Fi nếu có) để gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi tới bạn bè và gia đình của... xem thêm
WhatsApp Messenger

Phiên bản WhatsApp Messenger khác