WhatsApp Messenger 2.18.154

WhatsApp Messenger 2.18.154

Size : 35M Mb

Version: 2.18.154

Req: 2.1 and up

Latest update: 06.08.2018

Mô tả WhatsApp Messenger


WhatsApp Messenger là một ứng dụng nhắn tin cho Android và nhiều dòng điện thoại thông minh khác. WhatsApp sử dụng kết nối Internet (4G/3G/2G/EDGE hoặc Wi-Fi nếu có) để gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi tới bạn bè và gia đình của... xem thêm
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger

Phiên bản WhatsApp Messenger khác