Cảm ơn đã tải !

Các bước cài đặt Appvn

Bước 1: Bật 'Unknown Sources'
Đi đến Setting -> Security -> Enable "Unknown sources"
Bước 2: Cài đặt Appvn

Bạn gặp vấn đề khi tải Appvn? Click here