LEGO® BIONICLE® 2 1.1.0

LEGO® BIONICLE® 2 1.1.0

Size : 126M Mb

Version: 1.1.0

Req: 4.1 and up

Latest update: 22.12.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.lego.bionicle.maskofcontrol.
Add new playable Toa Gali, Kopaka and Onua to your team, then pursue and defeat Umarak the Destroyer in 15 new Battlefields.

Mô tả LEGO® BIONICLE® 2


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Deep into the Labyrinth of Control, Makuta has sent Umarak the Hunter to find and retrieve his old Mask o... xem thêm
LEGO® BIONICLE® 2 LEGO® BIONICLE® 2 LEGO® BIONICLE® 2 LEGO® BIONICLE® 2 LEGO® BIONICLE® 2 LEGO® BIONICLE® 2 LEGO® BIONICLE® 2 LEGO® BIONICLE® 2 LEGO® BIONICLE® 2 LEGO® BIONICLE® 2 LEGO® BIONICLE® 2 LEGO® BIONICLE® 2 LEGO® BIONICLE® 2 LEGO® BIONICLE® 2 LEGO® BIONICLE® 2

Phiên bản LEGO® BIONICLE® 2 khác