Infinity Blade Saga 1.1.156

Infinity Blade Saga 1.1.156

Size : 611M Mb

Version: 1.1.156

Req: 4.0 and up

Latest update: 30.11.-0001


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.tencent.tmgp.ibd.

Mô tả Infinity Blade Saga


Data: Tải về giải nén copy vào bộ nhớ trong của máy theo đường dẫn Android/data Chú ý: Cài Wechat vào máy rồi đăng ký, vào game đăng nhập bằng tài khoản Wechat Infinity Blade mở đầu với cuộc đột kích vào lâu đài của God... xem thêm
Infinity Blade Saga Infinity Blade Saga Infinity Blade Saga Infinity Blade Saga Infinity Blade Saga