Asphalt 9: Legends 1.3.1a_mod

Asphalt 9: Legends 1.3.1a_mod

Size : 1.4G Mb

Version: 1.3.1a_mod

Req: 5.0 and up

Latest update: 18.08.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.gameloft.android.anmp.glofta9hm.
Mod No AI Cars = Easy Win Speed Hack

Mô tả Asphalt 9: Legends


Data: Tải về giải nén copy vào bộ nhớ trong của máy theo đường dẫn Android/data hoặc cài apk vào game bật 3G/wifi để tải thêm data. Chú ý: Đây vẫn là Asphalt 8, chơi tạm nhé, đợi Asphalt 9 sắp ra cho Android rồi :v Take... xem thêm
Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends

Phiên bản Asphalt 9: Legends khác